Velg fylke/region
Velg poststed
Velg skole
Velg målform
Viktig informasjon:

25.08.2016
Det er skolestart og mange som legger inn nye elever for testing i Kartleggeren. Det gjør at overføringen mellom Fagbokforlagets e-portal og Kartleggeren tar noe lengre tid enn normalt. Vær tålmodig!


12.08.2014
Ny versjon av Kartleggeren tilgjengelig fra skolestart. Velkommen!

20.02.2014
Vi har besluttet å erstatte ettertestene i norsk og engelsk med førtestene for tilsvarende trinn. Årsaken er at vi har oppdaget at noen deltester på ettertesten i norsk for ungdomstrinnet har vært upresise målt mot tilsvarende førtester.

Dette betyr at elever som gjennomfører to tester pr. skoleår, vil møte den samme testen både i førtest og ettertest. Vi anbefaler derfor at de to testene ikke tas for tett etter hverandre. Vi arbeider nå framover med å utvikle nye tester med oppdatert innhold.


02.09.2013
Kartleggeren og e-portalen var utilgjengelige fra kl. 13.30 til kl. 14.15 i dag pga. serverproblemer. Systemene er nå oppe igjen, men det kan være noe ustabilt i en periode framover. Vi håper å få orden på dette ganske snart.

09.08.2013
VIKTIG MELDING! Ny innloggingsportal.

Mandag 12. august settes Fagbokforlagets nye e-portal i drift. All administrasjon av brukere (lærere og elever) i Kartleggeren skal gjøres i e-portalen. Der er det bl.a. forbedret funksjonalitet for import av lærere og elever, det er mulig å få satt opp automatisk synkronisering fra skoleadministrativt system (SAS), og det er mulig å sette opp flere lærere som ressurspersoner for Kartleggeren. Fra e-portalen kommer man direkte inn i Kartleggeren.

All annen funksjonalitet – å sette opp og analysere testene – gjøres fremdeles i Kartleggerens lærermodul.

Vi tar forbehold om at dere ved oppstarten av e-portalen kan oppleve ustabilitet og treghet. Vi håper dere har forståelse for dette.

Mer informasjon: http://fagbokforlaget.no/kartleggeren

Innlogging e-portalen: https://eportal.fagbokforlaget.noVis alle..
Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Tlf: 55 38 88 00 | Faks: 55 38 88 01 | fagbokforlaget@fagbokforlaget.no Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA | versjon 2.6.1